برگزاری پنجمین کارگاه پردازش سیگنال های مغزی و کاربرد آن در نوروساینس محاسباتی در تاریخ 23-21 تیرماه 1396

برگزاری پنجمین کارگاه پردازش سیگنال های مغزی و کاربرد آن در نوروساینس محاسباتی در تاریخ 23-21 تیرماه 1396

برگزاری پنجمین کارگاه پردازش سیگنال های مغزی و کاربرد آن در نوروساینس محاسباتی در تاریخ 23-21 تیرماه 1396

01 مرداد1396 - 11:18

پنجمین کارگاه پردازش سیگنال های مغزی و کاربرد آن در نوروساینس محاسباتی در تاریخ 23-21 تیرماه 1396 با حضور آقای دکتر محمد میکائیلی، مدرس بخش عملی، و آقای دکتر علی مطیع نصرآبادی، مدرس بخش تئوری برگزار گردید.
تصاویر کارگاه در زیر قابل مشاهده می باشد.
دوره ششم این کارگاه 11 الی 13 مرداد ماه برگزار خواهد شد.
 

تصاویر