اخبار

تحریک الکتریکی مغز (11)

تحریک الکتریکی مغز (11)

دسته: درسنامه ها, TDCS 07 اردیبهشت 1396

یکی از زیرمجموعه های tPCS روش CES می باشد که با شدت و فرکانس و شکل موج خاصی اعمال می شود.

ادامه مطلب
تحریک الکتریکی مغز (10)

تحریک الکتریکی مغز (10)

دسته: درسنامه ها, TDCS 07 اردیبهشت 1396

در این حالت جریان مستقیم اعمال شده به پالس هایی تقسیم می شود، که در نتیجه دو پارامتر طول پالس (PD) و فاصله بین دو پالس (IPI) را خواهیم داشت. برای نخستین بار جابرزاده و همکارانش در سال 2014 از این روش تحریک الکتریکی استفاده کردند.

ادامه مطلب
مقدمه ای بر ام آر آی (11)

مقدمه ای بر ام آر آی (11)

دسته: درسنامه ها, MRI 07 اردیبهشت 1396

با عبور جریان الکتریکی از داخل کویل ها میدان مغناطیسی ثانویه ایجاد می شود. میدان حاصل از این گرادیان ها به مقدار خیلی کمی میدان اصلی را با یک الگوی قابل پیش بینی منحرف می کند و به نوعی ...

ادامه مطلب
طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (11)

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (11)

دسته: درسنامه ها, fNIRS 07 اردیبهشت 1396

دستگاه های fNIRS موج پیوسته (CW) اغلب نیازمند افزایش فاصله بین منبع و آشکارساز می باشند، زیرا افزایش این فاصله اجازه ی مطالعه در عمق های بیشتر از مغز را می دهد. عبور فوتون نوری از بافت های با عمق بیشتر باعث می شود که اطلاعات بیشتری از فعالیت مغزی را در اختیار ما قرار دهد.

ادامه مطلب
الکتروانسفالوگرافی (11)

الکتروانسفالوگرافی (11)

دسته: درسنامه ها, EEG 07 اردیبهشت 1396

توسعه‌ی علوم کامپیوتر در دهه‌ها‌ی 60 و 70 میلادی، راه را برای ارزیابی و کمی‌سازی دقیق پارامترهای EEG بیش از آنچه تا به آن زمان با مشاهده داده‌های خام EEG میسر بود هموار ساخت و به تولد Quantitative EEG یا QEEG انجامید.

ادامه مطلب
الکتروانسفالوگرافی (10)

الکتروانسفالوگرافی (10)

دسته: درسنامه ها, EEG 07 اردیبهشت 1396

فرکانس‌های بالاتر از 30 هرتز به ریتم ‌گاما نسبت داده می‌شوند؛ اگرچه دامنه این امواج بسیار اندک و رخداد آنها بسیار نادر است.

ادامه مطلب