مسابقات علمی گذشته

20 آبان 1396 اولین مسابقه ملی واسط مغز و رایانه (BCI)

اولین مسابقه ملی واسط مغز و رایانه (BCI)

آزمایشگاه ملی نقشه‏ برداری مغز در نظر دارد اولین مسابقه ملی واسط¬ مغز و رایانه (BCI) را با محوریت پردازش سیگنال¬ های مغزی (EEG) برگزار نماید. ...

مسابقه کشوری پردازش تصاویر تشدید مغناطیسی کارکردی

مسابقه کشوری پردازش تصاویر تشدید مغناطیسی کارکردی

آزمایشگاه ملی نقشه‏برداری مغز در نظر دارد مسابقه ای با موضوع "پردازش تصاویر تشدید مغناطیسی کارکردی (fMRI)"  برگزار نماید. ...

فراخوان مسابقه مقاله نویسی خودنویس

فراخوان مسابقه مقاله نویسی خودنویس

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز درنظر دارد مسابقاتی را با عنوان مسابقه مقاله نویسی خودنویس، به طور موضوعی و با هدف تولید محتوای تخصصی و اصیل (Original) فارسی برگزار نماید. ...