کمیته ها و گرو ها

رئیس و معاونین

دکتر محمد رضا آی

استاد، دکترای فیزیک پزشکی و دکترای پرتوپزشکی

دکتر غلامعلی حسین زاده

دانشیار، دکترای مهندسی برق

دکتر حسین قدیری

استادیار، دکترای فیزیک پزشکی

مدیریت پژوهش و فناوری (به ترتیب حروف الفبا)

مجتبی برزگر

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

پریوش پورعباسی

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

محمد جواد درویشی

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

نرگس صادق بیگی

کارشناس ارشد فیزیک ماده چگال

محمد رضا خدایی

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

شقایق کریمی علویجه

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

سوسن کهزاد

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

محسن کهن پور

کارشناس ارشد پرتو پزشکی

حمیده وفاییان

کارشناس ارشد ام.آر.آی

محمد رضا ناظم زاده

دکتری مهندسی پزشکی

الهه یارقلی

دکتری مهندسی پزشکی

مدیریت اداری و مالی(به ترتیب حروف الفبا)

حسن آقا طیب

کارشناس مدیریت بازرگانی

مسعود نایبی

کارشناش ارشد مدیریت مالی

شیما گلبرگ

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

حسام خرازی

مهندسی کامپیوتر (IT)

علیرضا مظلومین

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

محمد قربانی

کارشناس حسابداری

مرضیه زارع

دکتری فیزیک

مهسا محجوب

کارشناس ارشد زبانشناسی

حمید رجبی

دیپلم

حراست و خدمات (به ترتیب حروف الفبا)

مصطفی پیرزیاد

دیپلم

حسن حق دوست

دیپلم

محمد طاهر خوش قلب

دیپلم

میلاد صحرایی

دیپلم

مصطفی عاقلی

دیپلم

مهدی یوسفی

کاردانی انیمیشن