کمیته ها و گرو ها

رئیس و معاونین

دکتر محمد رضا آی

استاد، دکترای فیزیک پزشکی و دکترای پرتوپزشکی

دکتر غلامعلی حسین زاده

دانشیار، دکترای مهندسی برق

دکتر حسین قدیری

استادیار، دکترای فیزیک پزشکی

دکتر حامد اختیاری

استاديار، دکترای تصویربرداری مغزی

بخش فنی (به ترتیب حروف الفبا)

پریوش پورعباسی

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

نرگس صادق بیگی

کارشناس ارشد فیزیک ماده چگال

شقایق کریمی علویجه

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

سوسن کهزاد

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

محسن کهن پور

کارشناس ارشد پرتو پزشکی

حمیده وفاییان

کارشناس ارشد ام.آر.آی

بخش اداری (به ترتیب حروف الفبا)

حسن آقا طیب

کارشناس مدیریت بازرگانی

حسام خرازی

مهندسی کامپیوتر (IT)

حمید رجبی

دیپلم

محمد قربانی

کارشناس حسابداری

شیما گلبرگ

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

علیرضا مظلومین

کارشناس ارشد کارآفرینی

دکتر فاطمه یاوری

محقق پسا دکتری، مهندسی پزشکی

حراست و خدمات (به ترتیب حروف الفبا)

مصطفی پیرزیاد

دیپلم

حسن حق دوست

دیپلم

محمد طاهر خوش قلب

دیپلم

میلاد صحرایی

دیپلم

مصطفی عاقلی

دیپلم

مهدی یوسفی

کاردانی انیمیشن