آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( گذشته )

20 بهمن

کارگاه يك روزه تئوري و عملی fMRI

14 بهمن

کارگاه یک روزه تئوری و عملی نورومارکتینگ Neuromarketing

13 بهمن

کارگاه یکروزه آشنایی با فناوری طیف نگاری مادون قرمز نزدیک مغز (fNIRS) ؛ تئوری، پیاده سازی، پردازش سیگنال و کاربردها

4 بهمن

دوره آموزشی سه روزه نوروفیدبک مقدماتی (هفتاد و ششمین دوره)

29 دی

کارگاه يك روزه مهارتي مقدماتي TMS

15 دی

کارگاه پردازش سیگنال های الکتریکی مغز برای ارزیابی شناختی

15 دی

کارگاه تصویربرداری کارکردی تشدید مغناطیسی و روش‌های پردازشی آن

15 دی

کارگاه سه روزه ثبت ، تحلیل و پردازش سیگنال EEG

15 دی

سومین کارگاه پردازش سیگنال های مغزی و کاربرد آن در نوروساینس محاسباتی

1 دی

کارگاه یک روزه مهارتی tDCS /tACS