FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( گذشته )

30 شهریور

شانزدهمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG ( مقدماتی )

29 شهریور

نورومدولاسیون بر پایه واقعیت مجازی و ابزارهای تکنولوژی عصبی

23 شهریور

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با همکاری کلینیک مغز و شناخت ،گروه علمی سیناپس و با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی برگزار میکند:

1 مرداد

کارگاه آموزشی اصول طراحی و متدولوژی یک پژوهش در مطالعات Longitudinal نقشه برداری مغز

21 اسفند

کارگاه دو روزه تئوری و عملی نوروفیدبک

14 اسفند

کارگاه یک روزه ارزیابی پلاستیسیته ی مغز با استفاده از fMRI و DTI

8 اسفند

کارگاه نورومارکتینگ: شروع بازاریابی از اعماق ذهن مشتری

8 اسفند

کارگاه ثبت و پردازش سیگنال الکترومیوگرافی ( EMG)

7 اسفند

کارگاه اصول طراحی تکالیف شناخت

1 اسفند

کارگاه آشنایی با یادگیری ماشین و کاربرد آن در علوم اعصاب