FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

نورومدولاسیون بر پایه واقعیت مجازی و ابزارهای تکنولوژی عصبی

زمان 5 مهر 99
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده 6 نفر
دبیر اجرایی دکتر حسین قدیری
مدیر اجرایی شیما گلبرگ ، زهرا قدیری
مسئول اجرا هادی فرحمند ، عبداله محمدیان،محدثه قانع
هزینه ثبت نام 300,000 تومان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند:

کارگاه آنلاین با موضوع:
نورومدولاسیون بر پایه واقعیت مجازی و ابزارهای تکنولوژی عصبی


مدرس بخش تئوری:
دکتر محمد نامی
(مدیر گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز، عضو هیئت علمی انستیتو علوم اعصاب ایندیکا سایت پاناما سیتی)


مدرس بخش عملی :

مهندس علی رضائی
(کارشناس بخش واقعیت مجازی و پردازش تصویر آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز)

  

 جلسه 1: شنبه 5 مهر- ساعت ۱۰ الی ۱۲

استفاده از VR و AR برای مطالعات نقشه برداری مغز

HMDهای مجهز به EEG

AR/VR و فعالیت مغزی

رابط مغز و رایانه (BCI): استفاده از فعالیت مغزی جهت کنترل تجربه های AR/VR

 

جلسه 2: شنبه 5 مهر- ساعت ۱۰ الی ۱۲

مانیتورینگ احساسی/شناختی: اندازه گیری احساس، استرس و بار شناختی

تقویت عملکرد و همکاری: همگام سازی مغز

آموزش انطباقیِ زمان-واقعیِ VR

 

جلسه 3: شنبه 12 مهر- ساعت ۱۰ الی ۱۲

طراحی آزمایشهای مبتنی بر VR برای مطالعات علوم شناختی

راه اندازی آزمایشهای ثبت داده همزمان از چند نفر (Hyperscanning)

 

جلسه 4:شنبه 19 مهر- ساعت ۱۰ الی ۱۲

شبیه سازی و طراحی محیط همگام سازی مغز

همگام سازی شبیه سازی شده با استفاده از VR

 

  جلسه 5: یکشنبه 27 مهر- ساعت ۱۰ الی ۱۲

جلسه عملی ( بصورت مجازی )

هزینه ثبت نام:
300 هزار تومان

هزینه با 30% تخفیف دانشجویی:
210 هزار تومان