آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه یک روزه نورومارکتینگ Neuromarketing

زمان پنجشنبه 31 خرداد 97
مکان nbml
هزینه ثبت نام 150,000 تومان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با همکاری گروه علمی داج برگزار می کند:

کارگاه یک روزه نورومارکتینگ Neuromarketing

مدرس بخش تئوری: خانم دکتر آناهیتا خرمی

مربیان بخش عملی: گروه علمی داج

 

سرفصل هایی که در کارگاه تدریس خواهد شد:

1. تولد و بیوگرافی نورومارکت

2. عجز روشهای پیشین تحقیقات در نشان دادن بعضی توانمندیهای هوشمند انسان

3. ابزارهای مطالعاتی و بیومتری در نورمارکت

4. نورومارکت حسی(sensory marketing)

5. نورومارکت و مغز ناخودآگاه

6. نورومارکت و مغز و توجه، حافظه

7. نورومارکت و تصمیم گیری و هیجان افسوس باخت!!!gain and loss) )

8. نورمارکت و تبلیغات و برند (چرا چگون کمپین های تبلیغاتی شکست می خورند)

9. نورومارکت وبسته بندی و طراحی(neuroaesthetic join to neuromarket)

10. نورومارکت و رسانه

11. حوزه ها و شرکت های معرف نورومارکت تجاری

12. نورومارکت و مذاکره و توافق با مشتری

13. نوروساینس و زیر ساخت های عصبی اعتماد

14. اخلاق در نورومارکت

15. تجارت جدید در پیوند با نوروی جدید

16. بخش عملی :ثبت ترکیبی و سنکرون EEG+ Eye tracker+GSR+Face reader

هزینه ثبت نام: 150 هزار تومان

هزینه با 50% تخفیف دانشجویی: 75 هزار تومان

ظرفیت: 20 نفر

زمان: پنجشنبه 31 خرداد 1397

مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

 

  • توجه مهم : لطفا هنگام پرداخت اینترنتی، قبل از تایید پرداخت، مبلغ قابل پرداخت را چک نمایید . در موارد تخفیف ، چنانچه مبلغ بدون تخفیف واریز شده باشد؛ عودت هزینه انجام نخواهد شد.