آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی

6 تیر

کارگاه آشنایی با روش های تحریک الکتریکی و کاربرد بالینی، پژوهشی و مطالعات شناختی آن

20 اردیبهشت

کارگاه دو روزه QEEG

16 اردیبهشت

کارگاه مهارتی تصویربرداری پیش کلینیکی MRI

13 اردیبهشت

کارگاه دو روزه نوروفیدبک

6 اردیبهشت

کارگاه دو روزه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG-ERP

23 فروردین

کارگاه یک روزه آموزشی مدل‌سازی شناختی و محاسباتی دینامیک مغز

16 اسفند

اولین کارگاه مبانی پردازش سیگنالهای حیاتی با نرم افزار متلب با محوریت علوم اعصاب محاسباتی

14 اسفند

اولین دوره مهارتی دو روزه آشنایی با TMS and navigation system

7 اسفند

کارگاه کاربردهای TMS در تحقیقات علوم اعصاب توانبخشی عصبی و نورولوژی

2 اسفند

هشتمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG