آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (fNIRS)

به طور کلی پژوهش های مبتنی بر fNIRS نشان داد که فعالیت فرونتال افراد اسکیزوفرنی در پاسخ به تست های شناختی مختلف، دارای الگوهای غیرطبیعی می باشد.
در مطالعه ی دیگری توسط Suto و همکارانش، باfNIRS و استفاده از تکلیف VFT جهت نشان دادن تغییرات اکسی هموگلوبین در فرونتال، داده های افراد اسکیزوفرنی با افراد افسرده مقایسه شد.
تکلیف روانی کلامی (VFT)(verbal fluency task) نیز یکی از تکالیفی است که جهت مشخص شدن مشکلات مربوط به زبان در افراد اسکیزوفرنی بررسی شد.
در یکی دیگر از تحقیقات صورت گرفته در فرونتال، تکالیفی مانند ...
مشابه مطالعات قبلی Fallgatter and Strik در سال 2000 ارتباط بین الگوی فعالیت دو سمت (چپ و راست) در فرونتال را در طول انجام یک تست عملکردی مستمر، بررسی کردند.
در میان اختلالات روانی، بیشترین مطالعات با fNIRS بر روی اسکیزوفرنی صورت گرفته است.
SAKATANI و همکارانش از در مطالعه مشابهی پیشنهاد کردند که تحریک الکتریکی همان نقاط مغزی (تحریک مستقیم در تالاموس) باعث تغییرات اکسیژنی متفاوتی در فرونتال می شود که مشابه یافته های آنها در طول تسک های شناختی بوده است.
استفاده از fNIRS جهت مطالعات پارکینسون به دلیل اینکه آرتیفکت حرکتی تاثیر کمتری برروی سیگنال های آن دارد، مورد توجه می باشد.
محققین دیگر نیز از VFT (Verbal Fluency Task) جهت بررسی تغییرات ناحیه پری فرونتال در بیماران آلزایمری استفاده کردند.
در سال 2001 اندرو استفاده از fNIRSبه عنوان یکی از روش های غیرتهاجمی مانیتورینگ عصبی معرفی کرد.
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading