آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (TMS)

پس از یافتن rMT فرد و تعیین نقاط مهم از جمله Cz و ناحیه حرکتی مربوط به دست فرد، می توان نواحی تحریک را با استفاده از این نقاط تعیین نمود.
رای یافتن ناحیه حرکتی ابتدا طول خط واصل میان دو ابرو (nasion) تا زیر برآمدگی پس سری (inion) را اندازه‌گیری و نقطه میانی را مشخص می‌نماییم.
برای جایگذاری کویل بر طبق سیستم 20-10 برای یافتن DLPFC (dorsolateral prefrontal cortex) می‌توان کویل را بالای F3 (نیمکره چپ) و F4 (نیمکره راست)، قرار داد.

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (11)

23 اردیبهشت 1396 119 بازدید
با توجه به این که TMS از میدان مغناطیسی استفاده می‌نماید، باید در استفاده از آن جوانب احتیاط رعایت شود تا فرد در معرض خطر و آسیب جدی قرار نگیرد.

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (12)

23 اردیبهشت 1396 121 بازدید
سه اصل اخلاقی برای تمام پژوهشگران در رابطه با آزمودنی انسانی پذیرفته می شود:

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (13)

23 اردیبهشت 1396 130 بازدید
-از کم خطرترین شکل TMS مناسب پژوهش استفاده کنید. -ضوابط غربالگری دقیق تنظیم شده را خوب رعایت کنید. -از رضایت همراه با آگاهی در رابطه با سوژه اطمینان حاصل کنید.

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (10)

07 اردیبهشت 1396 137 بازدید
1- این روش یک روش غیر تهاجمی (noninvasive) می‌باشد که بدون ایجاد آسیب به بدن میتواند روی فرد تاثیر گذار باشد. غیر تهاجمی بودن این روش به ما کمک می‌کند که بتوانیم از آن برای افراد نرمال و بیمار با حفظ ایمنی (در آینده توضیح خواهم داد) استفاده نماییم.

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (9)

24 فروردین 1396 137 بازدید
میدان مغناطیسی تولید شده در کویل قادر است از بافت های با مقاومت بالا، مانند پوست، چربی و استخوان بدون ایجاد گرم شدگی در بدن عبور نماید و

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (8)

03 فروردین 1396 123 بازدید
آنچه در شکل زیر می‌بینید می‌تواند موجب فهم بهتر چگونگی توزیع میدان در کویل ها شود. در این شکل توزیع میدان در دو کویل شبیه سازی شده است.
برای ایجاد و استفاده از میدان مغناطیسی در TMS، نیاز است که کویل را به دستگاه متصل کنیم. کویل ها شکل های متفاوتی دارند دو نوع معمول آن کویل های دایره ای و کویل های هشتی شکل هستند.
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading