آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (TMS)

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (27)

06 شهریور 1396 137 بازدید
به سيگنال فيلتر نشده (به استثنا تقويت کننده ميان گذر) و پردازش نشده اي که MUAP هاي منطبق را رديابي مي کند

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (26)

06 شهریور 1396 130 بازدید
مشخصه های عضلات اسکلتي شامل خواص الکتريکي (قابليت تحريک و رسانايي) و خواص مکانيکي(قابليت انقباض، قابليت انبساط و کشسان بودن يا الاستيسيته) می باشند.

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (25)

06 شهریور 1396 139 بازدید
اگر نفوذNa++ از آستانه مشخصي بگذرد، دپلاريزاسيون غشاء باعث پتانسيل عملي مي شود که پتانسيل غشاء را سريعا از ۸۰- ميلي ولت به بالاي ۳۰+ ميلي ولت می رساند.
در ادامه بحث نیاز است تا در رابطه با پتانسیل حرکتی واداشته MEP (motor evoked potential) صحبت نماییم. در قسمت های قبلی گفته شد که ...
اثرات بالقوه TMS بر روی جنین هنگامی که بر روی سر مادر تحریک اعمال می‌شود، ناشناخته می‌باشد. بنابراین زن باردار نباید تحت TMS یا دیگر منابع قدرتمند میدان الکترومغناطیسی قرار گیرد، مگر در مواردی که ...
هیچ یک از سوژه هایی که دچار تشنج توسط TMS شدند، عواقب فیزیکی ادامه داری نداشته اند.
TMSصدای کلیک بلندی را هنگامی که جریان از کویل می گذرد ایجاد می کند. این کلیک می تواند گاهی بدون علت پزشکی در گوش تغییرات آستانه شنوایی ایجاد کند
حدود 5% از سوژه ها که تحت TMS قرار می گیرند، سردرد، گرفتگی گردن یا درد گردن را تجربه می کنند.
همانطور که در قسمت سوم مربوط به شکل امواج توضیح داده شد، هر پالس TMS می تواند شکل موج متفاوتی داشته باشد (monophasic, biphasic, half sine, biphasic burst)
برای بیماری های مختلف پروتکل‌ها متفاوتی وجود دارد که شامل نقاط تحریک یا مهار، فرکانس، شدت و تعداد جلسات درمان می‌باشد.
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading