آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (TMS)

با استفاده از نرم‌افزار tDCS GI Placement system می‌توان مشابه نرم افزار Beam F3 نقطه F3 و علاوه بر آن نقطه BA43 رانیز می‌توان تعیین نمود که در برخی از پروتکل‌ها قابل استفاده می‌باشد.
تعیین MT با استفاده از نرم افزار در این روش شما ابتدا روش تخمین را انتخاب ‌می‌کنید که بالای صفحه سمت راست به ترتیب:
دامنه (پیک تا پیک) بهتر است در نظر درصد دامنه واکنش عضلات برانگیخته شده توسط تحریک supramaximal عصب محیطی عضله هدف میباشد.
برای کویل های دایرهای، جهت جریان در سیم پیچ (ساعتگرد یا پادساعتگرد) ابتدا باید انتخاب شود. نیمکره راست است ترجیحا با جریان ساعتگرد و نیمکره چپ، توسط جریان پادساعتگرد تحریک می‌شود. کویل تحریک باید به طور ثابت و مماس بر ناحیه تحریک قرار بگیرد.
گابا انتقال دهنده عصبی مهاري اصلی در مغز است و فعالیت آن اثرات بیوشیمیايی و رفتاري ناشی از برخی مواد مخدر از جمله کوکائین را متعادل می‌کند.
طی تحقیقات انجام شده، تغییرات تحريك‌پذيري مغز را در طول خستگی ماهیچه، بررسی نموده‌اند.
در انسان‌ها تنها 5% از فیبرهای راه قشری نخاعی از سلول‌های Betz ناحیه 4 منشاء می‌گیرند. مفهوم مسیر هرمی با الیاف صرفا با منشاء سلولهای Betz در قشر حرکتی اولیه باطل شده است.
ناحیه حرکتی در جلوی شیار مرکزی مماس با بخش شکنج پیش مرکزی(precentral gyrus) قرار دارد.

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (28)

06 شهریور 1396 164 بازدید
بطور طبيعي تيزي هاي سيگنال هاي EMG خام شکل‌های تصادفي هستند. به اين معني که هیچ دو ثبت کاملا یکسان نخواهیم داشت.
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading