آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)

در شرایط بالینی شرایط خاصی برای این نوع مطالعات وجود دارد. تصویربرداری های لازم در زمان های کوتاه برای مطالعات دقیق تر شامل تصاویر وزنی T1,T2 می باشد که بسته به شرایط تعداد 15 تا 20 برش با ضخامت 5 الی 8 میلی متر و فواصل بین برشی 1 الی 3 میلی متر برای رزولوشن خوب فضائی انتخاب می گردد.
برطبق معادله می توان مشاهده کرد زمانی که یک DW ثابت استفاده می شود، بافت هائی با مقادیر ADC بالاتر شدت سیگنال ضعیفتری تولید می کنند.
ساده شده ی پالس های سکانس گرادیان اسپین اکو نشان داده، که یک جفت گرادیان برای اجرای " Diffusion-encoding " طی زمان TE اعمال شده است.
پالس گرادیان اسپین اکو (PGSE) در دهه 1960 توسط Stejskal_Tanner توسعه داده شده است و بصورت کلی جمع آوری تشکیل اطلاعات تصویر پس از اعمال گرادیان دوم دیفیوژن صورت می پذیرد.
تقریبا هرنوع سکانسی تصویربرداری تشدید مغناطیسی می تواند نسبت به دیفیوژن حساس شود . اینکار با اعمال کردن دو گرادیان اضافی قابل انجام است.
طبق اولین قانون فیک ، انتقال ماده J از جائی که به جای دیگر از طریق شیب غلظت c تعیین می گردد
در فیزیک به نوعی از حرکت تصادفی ذرات غوطه‌ور در سیال (مایع یا گاز) بر اثر بخورد این ذرات با اتم‌ها یا مولکول‌های سیال گفته می‌شود.
تصویرگیری پخش وزنی یا تصویرگیری دیفیوژن که به اختصار به آن DW-MRI گویند نوعی روش تصویرگیری ام آر آی است.
این پالس سکانس با افزودن یک پالس 180 درجه در ابتدای پالس سکانس اسپین اکو ایجاد می گردد. در این توالی یک مولفه زمانی به نام Time inversion به پارامترها افزوده خواهد شد که در واقع تاخیر زمانی بین اینورژن و تحریک است.
تعریف پالس سکانس: به مجموعه ای از توالی پالس، مجموعه ای از پالس های فرکانس رادیویی است که در مطالعات ام آرآی بصورت تکراری و مطابق با زمانبندی های برنامه ریزی شده اعمال می شود. پارامترهای زمان اکو و زمان تکرار از پارامترهای مورد استفاده می باشد.
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading