FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (45)

17 اردیبهشت 1397 960 بازدید
ایده در اینجا این است که می بایست داده های کافی در یک اسکن تنها برای بازسازی تمام برش های دو بعدی داشته باشیم.

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (44)

17 اردیبهشت 1397 816 بازدید
پس از آشنائی با شکل تصاویر وزنی در دیفیوژن و نقشه های آن، حال باید دانست که هنگامی که یک توالی حساس به انتشار برای یک کنتراست مناسب انتخاب می شود، باید یک طرح کدگذاری فضایی انتخاب شود.

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (43)

17 اردیبهشت 1397 799 بازدید
طبق فرمول های گفته شده برای اندازه گیری ضریب انتشار، نیاز به حداقل دو حلقه مغناطیسی با گام مختلف است ( اگر چه بیش از دو به دقت بیشتری منتج می گردد) که میرایی آنها در یک توالی محاسبه شود.

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (42)

17 اردیبهشت 1397 1,012 بازدید
بطور خلاصه در ADC Map: مناطق تاریک: انتشار آب کندتر - موانع زیاد برای حرکت و یا افزایش ویسکوزیته در نواحی مربوطه مناطق روشن: پخش آب سریع تر، شدت پیکسل متناسب با میزان انتشار تشخیص احتمالی: سکته MCA چپ

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (41)

17 اردیبهشت 1397 672 بازدید
همانطور که در قسمت های پیش گفته شد، ضایعاتی که بر روی تصاویر DWI روشن هستند، همه محدودیت انتشاری ندارند.

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (40)

17 اردیبهشت 1397 1,244 بازدید
در عوض، مناطقی با انتشار افزایش یافته "بسته به اثر T2 و شدت دیفیوژن" ممکن است نسبت به پارانشیم طبیعی مغز DWI سیگنال بالاتر، برابر یا کمتر، در ADC کمتر و درeADC بیشتری داشته باشند.

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (39)

17 اردیبهشت 1397 563 بازدید
عدم فعالیت پمپ سدیم_پتاسیم و سایر پمپ های یونی: شامل از دست دادن شیب یونی در سراسر غشاء، جابجائی آب خالص از فضای خارج سلولی به فضای...
در شرایط بالینی شرایط خاصی برای این نوع مطالعات وجود دارد. تصویربرداری های لازم در زمان های کوتاه برای مطالعات دقیق تر شامل تصاویر وزنی T1,T2 می باشد که بسته به شرایط تعداد 15 تا 20 برش با ضخامت 5 الی 8 میلی متر و فواصل بین برشی 1 الی 3 میلی متر برای رزولوشن خوب فضائی انتخاب می گردد.
برطبق معادله می توان مشاهده کرد زمانی که یک DW ثابت استفاده می شود، بافت هائی با مقادیر ADC بالاتر شدت سیگنال ضعیفتری تولید می کنند.
ساده شده ی پالس های سکانس گرادیان اسپین اکو نشان داده، که یک جفت گرادیان برای اجرای " Diffusion-encoding " طی زمان TE اعمال شده است.
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading