آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

ثبت EEG چند کاناله بر روی مغز ماهی امکان اندازه گیری دقیق امواج مغزی را فراهم می آورد

یک تیم تحقیقاتی با هدایت پروفسورSohee Kim در گروه مهندسی رباتیک برای نخستین بار موفق به ثبت الکتروانسفالوگرام چند کاناله مغز ماهی شدند.

یک تیم تحقیقاتی با هدایت پروفسورSohee Kim در گروه مهندسی رباتیک برای نخستین بار موفق به ثبت الکتروانسفالوگرام چند کاناله مغز ماهی شدند.

امروزه استفاده از ماهی به عنوان یک مدل حیوانی افزایش یافته به طوریکه می تواند جایگزین یا مکمل مدل هایی مانند موش شود. این گروه تحقیقاتی موفق به اندازه گیری EEG چند کاناله بر روی نوعی از ماهی، به روش غیر تهاجمی شوند که امکان مشاهده دقیق و مطالعه بر روی ناحیه خاصی از مغز به کمک EEG را فراهم ساخته است.

انتظار می رود که این روش جهت توسعه استفاده از داروهای جدید در درمان برخی بیماری های مغزی مانند صرع مفید باشد.

این مطالعه در 8 ژوئیه در ژورنال Scientific Reports منتشر شد و از طریق این لینک در دسترس است.


ثبت EEG چند کاناله بر روی مغز ماهی امکان اندازه گیری دقیق امواج مغزی را فراهم می آورد.