آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برگزاری کارگاه مبانی نقشه برداری مغز در سطح شبکه های عصبی در تاریخ 06/05/96

کارگاه مبانی نقشه برداری مغز در سطح شبکه های عصبی در تاریخ 06/05/96 با حضور آقای دکتر میرشهرام صفری در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار گردید.

کارگاه مبانی نقشه برداری مغز در سطح شبکه های عصبی در تاریخ 06/05/96 با حضور آقای دکتر میرشهرام صفری در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار گردید.
تصاویر کارگاه در زیر قابل مشاهده می باشد.
 

تصاویر (7)

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading