FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برگزاری اولین نشست هم اندیشی بخش پژوهشی شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

نظر به اهمیت پژوهش در ارکان مختلف علمی و کاربردی مختلف بویژه در حیطه نوین نقشه برداری مغز و با هدف همگرایی در فعالیت های پژوهشی دانشجویی، اولین نشست هم اندیشی بخش پژوهشی شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران در محل آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در تاریخ 16 مردادماه 1398 برگزار شد.

نظر به اهمیت پژوهش در ارکان مختلف علمی و کاربردی مختلف بویژه در حیطه نوین نقشه برداری مغز و با هدف همگرایی در فعالیت های پژوهشی دانشجویی، اولین نشست هم اندیشی بخش پژوهشی شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران در محل آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در تاریخ 16 مردادماه 1398 برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، آقای محمدحسین سرایانی، مسئول بخش پژوهشی شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران، به بیان اهداف و کارکرد های این بخش پرداختند. در ادامه آقای مهدی نادری کارشناس مرکز راهبردی فن آوری های همگرا به بیان گزارشی از حمایت های این مرکز و نحوه تعامل دانشجویان متقاضی حمایت های مالی و معنوی با آن و همچنین ذکر مواردی از حمایتهای انجام شده پرداختند. سپس آقای ارباب صادقی به بیان ارتباط بازی های جدی و علوم شناختی پرداخته و بر گستردگی و کاربرد این رابطه تاکید کردند. در ادامه آقای محسن دادجو دبیر شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران، موارد مهم در تدوین پروپوزال و نحوه همکاری دانشجویان با این شاخه را بیان نمودند. در ادامه خانم عجم، دبیر کارگروه نوروسایکولوژی ارتباط بالین و پژوهش و همچنین فرصت های پژوهشی موجود در این مورد را تشریح کردند. پس از آن دانشجویان ایده ها و نظرات خود را بیان نموده و موارد ممکن همکاری خود با این شاخه را بصورت مکتوب ارائه نمودند.

شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران در نظر دارد که با ایجاد بستر مناسب پژوهش و فعالیت در زمینه مغز و شناخت، موجب افزایش انگیزه و دانش دانشجویان علاقه مند به این حیطه گردد و حتی المقدور امکانات مناسب جهت تحقق بخشیدن به ایده های ارزشمند دانشجویی را فراهم سازد. دانشجویان علاقمند به همکاری پژوهشی شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران میتوانند از طریق ایمیل ibms@nbml.ir ارتباط برقرار نمایند.

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading