FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برگزاری سمینار یک روزه‌ی آموزشی - مهارتی نقشه‌برداری مغز ویژه‌ی مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بنا بر توافقی که در مهر ماه ۱۳۹۸ بین آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تبریز صورت گرفته بود، یک دوره‌ي آموزشی کار با تجهیزات تصویربرداری و ثبت سیگنال در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برای اعضای هیات علمی این مرکز، در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۸ برگزار شد.

بنا بر توافقی که در مهر ماه ۱۳۹۸ بین آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تبریز صورت گرفته بود، یک دوره‌ي آموزشی کار با تجهیزات تصویربرداری و ثبت سیگنال در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برای اعضای هیات علمی این مرکز، در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۸ برگزار شد. طی این سمینار یک روزه مطالبی پیرامون مباحث زیر آموزش داده شد:

 • تئوری مبانی طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (fNIRS)
 • معرفی تجهیزات آزمایشگاه
 • ثبت عملی سیگنال

(توسط خانم کهزاد کارشناس آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز)

 • آموزش تئوری اخذ داده‌های MRI
 • اخذ عملی داده‌های MRI
 • آموزش آنالیز داده‌های MRI

(توسط خانم کریمی و آقای خدایی کارشناسان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز)

 • آموزش ثبت و پردازش سیگنال EEG
 • معرفی دستگاه‌های EEG موجود در آزمایشگاه
 • کاربردهای سیگنال EEG در نوروساینس

توسط خانم نجفی و خانم خنیوه کارشناسان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز)

 • آموزش تئوری و عملی مباحث TMS و TCS و کاربرد آن‌ها در نوروساینس
 • بازدید از واحد EEG-TMS

(توسط خانم مرزبانی کارشناس آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز)

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading