FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کتاب"تحلیل داده‌های زبان‌شناسی" با حمایت ستاد توسعه‌ی علوم شناختی چاپ و منتشر شد

کتاب"تحلیل داده‌های زبان‌شناسی"، مقدمه‌ای کاربردی بر آمار با استفاده از نرم‌افزارR، با حمایت مالی و معنوی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی چاپ و منتشر شد.

کتاب"تحلیل داده‌های زبان‌شناسی"، مقدمه‌ای کاربردی بر آمار با استفاده از نرم‌افزارR، با حمایت مالی و معنوی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی چاپ و منتشر شد.

در بخشی از این کتاب نوشته شده است: امروزه مطالعات و پژوهش‌های زبانی بر پایه‌ی حجم زیادی از داده‌ها درحوزه‌های گوناگونی همچون عصب‌شناسی زبان، روان‌شناسی زبان، زبان‌شناسی پیکره‌ای، زبان‌شناسی همگانی (بررسی‌های صرفی، نحوی و آواشناسی)، زبان‌شناسی رایانشی و جامعه‌شناسی زبان، بسیار متداول شده است.

در این کتاب همچنین آمده است: در بسیاری از این پژوهش‌ها بیش از دو متغیر مستقل و وابسته وجود دارند که بررسی اثرات این متغیرها و ارتباط‌های بین آن‌ها بدون بهره‌گیری از روش‌ها و تحلیل‌های آماری پیشرفته میسر نیست.

در قسمت دیگر از مطالب کتاب اضافه شده است: با توجه به گستردگی مطالعات، روش‌های آماریِ هر حوزه‌ی مطالعاتی، ضمن آن‌که از اصول کلی پردازش‌های آماری پیروی می‌کنند، مشخصه‌های خاص خود را نیز دارند و بر این اساس، برای دانشجویان هر حوزه‌ی مطالعاتی یادگیری اصول آماری بر اساس داده‌های همان حوزه، مطالعه‌ی متن کامل خبر

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading