FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مناقصه عمومی واگذاری خدمات آبدارخانه و تنظیفات و نگهبانی به بخش خصوصی

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات آبدارخانه و تنظیفات و نگهبانی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصی واگذار نماید.

آگهی مناقصه

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات آبدارخانه و تنظیفات و نگهبانی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصی واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اطلاعات و اسناد مناقصه حداكثرتا تاریخ چهارشنبه 07 / 12 / 98 به آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز به آدرس تهران - خیابان كارگر شمالی - دانشکده فنی دانشگاه تهران - ضلع جنوبی دانشکده برق مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

مهلت تحویل اسناد به آزمایشگاه تا آخر وقت اداری روز شنبه 17 / 12 / 98

تلفن تماس : 99 - 88225396 داخلی 308

میزان سپرده شركت در مناقصه 400.000.000 ریال

هزینه آگهی از برنده مناقصه دریافت می گردد.

زمان و مکان برگزاری مناقصه : روز دوشنبه 19 اسفند ماه 1398 ساعت 10 در محل آزمایشگاه

سایر شرایط مناقصه در اسناد تصریح گشته و شركت كنندگان باید مدارک را پس از اخذ به قید قبولی امضاء نموده و كلیه مدارک و اسناد مربوطه را در پاكتهای لاک و مهر شده تحویل نمایند.

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading