FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مناقصه عمومی واگذاری خدمات آبدارخانه و تنظیفات و نگهبانی به بخش خصوصی (نوبت دوم)

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات آبدارخانه و تنظیفات و نگهبانی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصی واگذار نماید.

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات آبدارخانه و تنظیفات و نگهبانی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصی واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اطلاعات و اسناد مناقصه حداكثرتا تاریخ چهارشنبه 98/12/28 به آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز به آدرس تهران، خیابان كارگر شمالی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ضلع جنوبی دانشکده برق مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

مهلت تحویل اسناد به آزمایشگاه تاآخر وقت اداری روز چهارشنبه 99/01/20

تلفن تماس: 88225396-99

میزان سپرده شركت در مناقصه 400.000.000 ریال بصورت سپرده نقدی، ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی به شرح شرایط عمومی مناقصه

هزینه آگهی از برنده مناقصه دریافت می گردد.

زمان و مکان برگزاری مناقصه: روز شنبه 23 فروردین ماه 1399 ساعت 10 در محل آزمایشگاه

سایر شرایط مناقصه در اسناد تصریح گشته و شركت كنندگان باید مدارک را پس از اخذ به قید قبولی امضاء نموده و كلیه مدارک و اسناد مربوطه را در پاكتهای لاک و مهر شده تحویل نمایند.

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading