آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

اطلاعات پژوهشگران حاضر در نشست بهارانه 23 فروردین 1397 (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر مرضیه ابراهیمی
دکتر مرضیه ابراهیمی
دکتری ایمنی شناسی
محل کار:
انستیتو رویان
marzieh.ebrahimi@gmail.com
دکتر حمید ابریشمی مقدم
دکتر حمید ابریشمی مقدم
دکتری مهندسی پزشکی
محل کار:
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
moghadam@eetd.kntu.ac.ir
دکتر شهرام اخلاق پور
دکتر شهرام اخلاق پور
بورد تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
محل کار:
رییس مرکز تصویر برداری پردیس نور
دکتر علیرضا اژدری
دکتر علیرضا اژدری
دکترای طراحی صنعتی و ارتباط چند رسانه ای
محل کار:
دانشگاه تهران
alireza.ajdari@ut.ac.ir
دکتر فریبا بهرامی بوده لالو
دکتر فریبا بهرامی بوده لالو
دکتری برق
محل کار:
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
fbahrami@ut.ac.ir
دکتر فرزاد توحیدخواه
دکتر فرزاد توحیدخواه
دکتری مهندسی پزشکی
محل کار:
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Towhidkhah@aut.ac.ir
دکتر محمد تقی جغتایی
دکتر محمد تقی جغتایی
دکتری نوروآناتومی ( دارای فلوشیپ علوم اعصاب ) 
محل کار:
رئیس دانشكده فناوريهای نوين دانشگاه علوم پزشكي ايران
mt.joghataei@yahoo.com
دکتر وحید چنگیزی
دکتر وحید چنگیزی
دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
محل کار:
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
changizi@tums.ac.ir
دکتر مسعود حاجی رسولی
دکتر مسعود حاجی رسولی
فیزیولوژی ورزشی
محل کار:
دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
m_hajirasouli@yahoo.com
دکتر محمود رضا حاجی قاسم
دکتر محمود رضا حاجی قاسم
دکتری علوم اعصاب
محل کار:
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
mhadjighassem@tums.ac.ir
دکتر مصطفی حاجی نصراله
دکتر مصطفی حاجی نصراله
دکتری تخصصی جراحی دامپزشکی
محل کار:
مدیر مرکز علوم و خدمات تخصصی حیوانات آزمایشگاهی پژوهشگاه رویان
mostafah61@gmail.com
دکتر حسین حسن پور
دکتر حسین حسن پور
دکتری مهندسی پزشکی
محل کار:
پژوهشگر مستقل
h.hassanpoor@aut.ac.ir
دکتر پیمان حسنی ابهریان
دکتر پیمان حسنی ابهریان
دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی
محل کار:
دانشگاه علوم پزشکی ایران
abharian1972@yahoo.com
دکتر سید عابد حسینی
دکتر سید عابد حسینی
دکتری مهندسی برق کنترل
محل کار:
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد – مرکز تحقیقات مهندسی پزشکی
Hosseini.s.ir@ieee.org
دکتر امیر حسین بتولی
دکتر امیر حسین بتولی
دکتری تصویربرداری عصبی
محل کار:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
hosein_bat@yahoo.com
دکتر سید احمدرضا خاتون آبادی
دکتر سید احمدرضا خاتون آبادی
دکتری پاتولوژی
محل کار:
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر گروه گفتاردرمانی
khatoonabadi@tums.ac.ir
دکتر آناهیتا خرمی
دکتر آناهیتا خرمی
دکتری علوم اعصاب شناختی
محل کار:
مدیر بخش بازتوانی عصب روانشناختی کلینیک مغز و شناخت
khorramianahita@yahoo.com
دکتر سید مهدی خلیق رضوی
دکتر سید مهدی خلیق رضوی
دکتری علوم کامپیوتر و علوم اعصاب شناختی
محل کار:
پژوهشگاه رویان
s.mahdirazavi@gmail.com
دکتر  محمد علی خلیل زاده
دکتر محمد علی خلیل زاده
دکتری تخصصی مهندسی پزشکی
محل کار:
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
Khalilzadeh@imamreza.ac.ir
دکتر سمیده خویی
دکتر سمیده خویی
دکتری بیوفیزیک
محل کار:
عضو هیئت علمی گروه فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
khoei.s@iums.ac.ir
دکتر مهرداد دادگستر
دکتر مهرداد دادگستر
دکتری مهندسی پزشکی
محل کار:
هیئت علمی گروه مهندسی پزشکی دانشگاه ازاد تهران مرکز
Mehrdad_dadgostar@yahoo.com
دکتر عادله دیوسالار
دکتر عادله دیوسالار
دکتری تخصصی بیوفیزیک
محل کار:
گروه آموزشی سلولی مولکولی دانشگاه خوارزمی
divsalar@khu.ac.ir
دکتر سید ابوالفضل ذاکریان
دکتر سید ابوالفضل ذاکریان
دکتری ارگونومي
محل کار:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
zakerian@sina.tums.ac.ir
دكتر رضا رستمی
دكتر رضا رستمی
روانپزشک
محل کار:
گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشكي تهران
rezaros@gmail.com
دکتر امین رمضانی
دکتر امین رمضانی
دکتری مهندسی برق – کنترل
محل کار:
استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
ramezani@modares.ac.ir
دکتر کمال الدین ستاره دان
دکتر کمال الدین ستاره دان
دکتری مهندسی پزشکی
محل کار:
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و استاد تمام دانشکده برق دانشگاه تهران
ksetareh@ut.ac.ir
دکتر مهدی شفیعیان
دکتر مهدی شفیعیان
فوق دکتری مهندسی مکانیک
محل کار:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
shafieian@aut.ac.ir
 دکتر جمال شمس
دکتر جمال شمس
روانپزشک
محل کار:
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
J_shams@yahoo.com
دکتر مجتبی شمسی پور
دکتر مجتبی شمسی پور
دکتری شیمی تجزیه
محل کار:
رئیس انجمن شیمی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
m.shamsipur@razi.ac.ir
دکتر میر شهرام صفری
دکتر میر شهرام صفری
فوق دکتری علوم اعصاب
محل کار:
مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه شهید بهشتی
safari@sbmu.ac.ir
دکتر شهزاد طهماسبی بروجنی
دکتر شهزاد طهماسبی بروجنی
دکتری رفتار حرکتی
محل کار:
عضو هیئت علمی گروه يادگيري و كنترل حركتي دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي پردیس البرز دانشگاه تهران
shahzadtahmaseb@ut.ac.ir
دکتر علی عامری
دکتر علی عامری
دکتری مهندسی پزشکی
محل کار:
عضو هیئت علمی (استادیار) گروه مهندسی و فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
aliameri86@gmail.com
دکترعبدالحسین عباسیان
دکترعبدالحسین عباسیان
محل کار:
پژوهشگر غیر مقیم پژوهشگاه دانشهای بنیادی
abbnet@ipm.ir
دکتر پرویز عبدالمالکی
دکتر پرویز عبدالمالکی
دکتری فیزیک پزشکی
محل کار:
دانشگاه تربیت مدرس
parviz@modares.ac.ir
دکتر کوروش عبدالهی فرد
دکتر کوروش عبدالهی فرد
متخصص بورد رادیولوژی
محل کار:
عضوهيات مديره انجمن راديولوژي ايران
Kabdollahifard@yahoo.com
دکتر محمد علی عقابیان
دکتر محمد علی عقابیان
دکتری فیزیک پزشکی
محل کار:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
oghabian@sina.tums.ac.ir
دکتر فرناز قاسمی
دکتر فرناز قاسمی
دکتري مهندسي پزشکي بیوالکتریک
محل کار:
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
ghassemi@aut.ac.ir
دکتر کامبیز قائمی اسکویی
دکتر کامبیز قائمی اسکویی
دکتری مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
محل کار:
استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
kambiz_osgouie@ut.ac.ir
دکتر محمد قدیری وصفی
دکتر محمد قدیری وصفی
روانپزشک
محل کار:
دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
ghadiri_mohamad@yahoo.com
دکتر حمید کربلایی اقاجان
دکتر حمید کربلایی اقاجان
محل کار:
استادیار محیط های هوشمند، بینایی کامپیوتری دانشگاه صنعتی شریف
aghajan@sharif.edu
دکتر صدیقه کهریزی
دکتر صدیقه کهریزی
دکتری فیزیوتراپی
محل کار:
دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی
Kahrizis@modares.ac.ir
دکتر هما محمدصادقی
دکتر هما محمدصادقی
روانپزشک و روان‌درمانگر
محل کار:
عضو هیئت علمی و استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
hovida@yahoo.com
دکتر محمد میکائیلی
دکتر محمد میکائیلی
دکتری مهندسی پزشکی
محل کار:
دانشگاه شاهد
mikaili@shahed.ac.ir
دکتر سعید محمودیان
دکتر سعید محمودیان
دکتری تخصصی علوم اعصاب شنوایی و الکتروفیزیولوژی از آلمان
محل کار:
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
mahmoudian.s@iums.ac.ir
دکتر بهادر مکی آبادی
دکتر بهادر مکی آبادی
دکتری مهندسی پزشکی
محل کار:
هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران و پژوهشکده فن آوری های نوين در پزشکی
makkiabadib@gmail.com
دکتر علی بنیادی نائینی
دکتر علی بنیادی نائینی
دکترای تخصصی رشته مدیریت بازرگانی
محل کار:
گروه مدیریت و مهندسی کسب و کار دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت
Bonyadi.naeini@gmail.com
دکتر مریم نوروزیان
دکتر مریم نوروزیان
متخصص نورولوژی
محل کار:
گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
maryam.noroozian.mn@gmail.com
دکتر محمدرضا نیلی پور طباطبایی
دکتر محمدرضا نیلی پور طباطبایی
پزشک - اعصاب و روان
محل کار:
پزشک - اعصاب و روان
rnilipour@gmail.com
دکتر یاسمین والی
دکتر یاسمین والی
دکتری دامپزشکی
محل کار:
گروه جراحی و رادیولوژی دانشکده دامپزشکی تهران
yvali@ut.ac.ir
دکتر هادی ویسی
دکتر هادی ویسی
دکتری مهندسی کامپیوتر, دانشگاه صنعتی شریف
محل کار:
استادیار دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران
h.veisi@ut.ac.ir
دکتر حسن هاشمی
دکتر حسن هاشمی
بورد تخصصی رادیولوژی
محل کار:
گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hashemi_mic@yahoo.com
دکتر علی یونسی
دکتر علی یونسی
دکتری تخصصی علوم اعصاب
محل کار:
دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده فناوریهای نوین پزشکی - گروه علوم اعصاب ومطالعات اعتیاد
a-yoonessi@tums.ac.ir