آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رویدادهای گذشته

30 اردیبهشت
1397

مسابقه ملی ایده پردازی کاربردهای تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی (fMRI)

20 اردیبهشت
1397

کارگاه دو روزه QEEG

20 اردیبهشت
1397

کارگاه یک روزۀ تحریک الکتریکی مغز (tES) - مشهد

19 اردیبهشت
1397

کارگاه یکروزه آشنایی با فناوری طیف نگاری مادون قرمز نزدیک مغز (fNIRS) ؛ تئوری، پیاده سازی، پردازش سیگنال و کاربردها

18 اردیبهشت
1397

کارگاه دو روزه نوروفیدبک ( مشهد )

17 اردیبهشت
1397

کارگاه یک روزه کاربرد ردیاب چشمی نورومارکتینگ - مشهد

16 اردیبهشت
1397

کارگاه مهارتی تصویربرداری پیش کلینیکی MRI

15 اردیبهشت
1397

کارگاه دو روزه EEG-ERP ( مشهد )

15 اردیبهشت
1397

مدرسه بهاره علوم شناختی

13 اردیبهشت
1397

کارگاه دو روزه نوروفیدبک

6 اردیبهشت
1397

کارگاه دو روزه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG-ERP

23 فروردین
1397

کارگاه یک روزه آموزشی مدل‌سازی شناختی و محاسباتی دینامیک مغز

17 اسفند
1396

کارگاه یک روزه آموزشی مدل‌سازی شناختی و محاسباتی دینامیک مغز

16 اسفند
1396

اولین کارگاه مبانی پردازش سیگنالهای حیاتی با نرم افزار متلب با محوریت علوم اعصاب محاسباتی

14 اسفند
1396

اولین دوره مهارتی دو روزه آشنایی با TMS and navigation system