FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رویدادهای آموزشی شاخه دانشجویی ( گذشته )

20 آبان

کارگاه مقاله نویسی علمی

14 آبان

نورومارکتینگ، مبانی و ابزارهای بررسی (با تاکید بر الکتروانسفالوگرافی و دستگاه ردیاب چشمی)

28 مهر

زبان و مغز

22 مهر

مروری بر روش های اخذ و آنالیز داده MRI کارکردی با نگاهی بر کاربرد آن در سیستم بویایی

9 مهر

مروری بر سیستم های عصبی؛ سیستم ها، مسیرها و پردازش های حسی پیکری

5 مهر

نگاهی بر رویکردهای نوین تشخیصی و درمانی در بیماری پارکینسون با بهره گیری از روش های نقشه برداری مغز

24 شهریور

آشنایی با تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز (tDCS) با تأکید بر رویکردهای ترکیبی fMRI و EEG

11 شهریور

کاربرد یادگیری ماشین در تشخیص و پیش بینی سیر بیماری آلزایمر با استفاده از داده های MRI

22 تیر

نگاهی بر جایگاه نقشه برداری مغز در بررسی انزوای اجتماعی