FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مشاوره پژوهشی آنلاین با مشاورین آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

زمان چهارشنبه 15 مرداد 99
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده 0 نفر
هزینه ثبت نام رایگان

در راستای ارتقای کیفیت پژوهش ها و اطمینان از جهت گیری پروژه ها در راستای علوم نقشه برداری مغز، بنا به پیشنهاد مشاورین و تصویب هیات رییسه آزمایشگاه، امکان دریافت مشاوره  از اساتید مطرح در بصورت آنلاین فراهم شده است.

این جلسات در همه حوزه های مرتبط با نقشه برداری مغز و علوم شناختی به صورت ماهیانه برنامه ریزی خواهد شد، لذا جهت برنامه ریزی بهتر و استفاده بهینه از زمان، از علاقمندان دعوت می شود برای دریافت مشاوره در موضوعات مورد نظر خود از قبل ثبت نام نمایند.

مشاور:  دکتر حمیدرضا سلیقه راد ( استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران )

موضوع مشاوره:

روش های کمی سازی تصاویر MRI

زمان: چهارشنبه 15 مرداد 99
 ساعت 14 الی 15

این دوره بصورت آنلاین می باشد 

 https://www.skyroom.online/ch/nbml/methods-of-quantifying-mri-images